قابل توجه مدیر مهدهای گرامی و همکاران محترم

جهت کمک به هموطنان زلزله زده و داغدیده و با توجه به حفظ کرامات انسانی، نیاز مبرم و فوری به پتو و وسایل گرمایشی و کنسرو و مواد غذایی سالم در مناطق وجود دارد. لذا کمک های خود را به اداره بهزیستی استان واقع در چای کنار تحویل فرمایید. امیدواریم با کمکهای خود سهمی در شراکت غم هموطنان داشته باشیم.