مدیران محترم مهدها :

دستورالعمل ها برای پیشگیری ار کرونا – پدافند غیر عامل کرونا را از لینک های زیر دانلود و اقدام فرمایید

 

دانلود دستورالعمل ها برای پیشگیری ار کرونا

دانلود پدافند غیر عامل کرونا