اطلاعیه:

مدیران عزیز مهد کودکهای بهزیستی:

جهت تصویب اساسنامه جدید و اتمام مدت هیت مدیره در بهمن ماه ،مدیرانی که واجد شرایط زیر هستند و کاندید در هیت مدیره کانون هستند لطف کرده در خواست خود را تا مدت ۱۰روز به کانون تحویل داده ورسید دریافت نمایند

۱- داشتتن مجوز مورد تایید سازمان بهزیستی کشور

۲-داشتن حسن شهرت حرفه ای واجتماعی

۳-پرداختن حق عضویت

۴-ذیرفتن مفاد اساسنامه

۵-داشتن بیش از ۵سال سابقه مدیریت مهد کودک

۶-نداشتن اخطار از سازمان بهزیستی

منتظر حضور سبز شما هستیم

تا دوشنبه ۹۷/۷/۳۰حتما تحویل داده شود