مدیران محترم مهدها :

بخشنامه و دستورالعمل پیشگیری و مراقبت کرونا ویژه مهدهای کودک از لینک زیر دانلود و اقدام فرمایید

 

دانلود بخشنامه